Košiský samosprávny kraj

Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji

Číslo zmluvy: 6/2019 - VZN
Realizácia projektu: 01.04.2019 - 15.10.2019
Projekt finančne podporený z rozpočtu Košického samosprácneho kraja
 

Projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji“ je realizovaný s poskytnutím dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Cieľom poskytnutej dotácie projektu bolo dofinancovať mzdové náklady, prostredníctvom ktorých sme podporili rozvoj nami poskytovaných sociálnych služieb, čo sa premietlo aj do zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb.
 
 

Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Ing. Pribičko Ľuboslav
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj