Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Social.Trans, n.o. na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Social. Trans, n. o.
Sídlo: Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
Telefón: 053/4298865
e-mail: direktor@socialtrans.sk
 • Základné
 • Povinne zverejňované

  Povinne zverejňované

  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v DSS
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF57 KB27.02.2015 09:029
   Súbor PDF444 KB29.02.2016 09:032
   Súbor PDF84 KB28.02.2017 09:092
   Súbor PDF438 KB28.02.2018 09:032
   Súbor PDF89 KB28.02.2019 09:033
   Súbor PDF75 KB28.02.2020 10:076
   Súbor PDF75 KB26.02.2021 09:4912
  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v ZPB
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF57 KB28.02.2015 09:022
   Súbor PDF443 KB28.02.2016 09:032
   Súbor PDF85 KB28.02.2017 09:092
   Súbor PDF439 KB28.02.2018 09:032
   Súbor PDF88 KB28.02.2019 09:034
   Súbor PDF75 KB28.02.2020 10:085
   Súbor PDF75 KB26.02.2021 09:5012
  • Žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF42 KB21.08.2020 09:043
   Súbor PDF91 KB07.05.2019 10:265
  • Zmluvy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF99 KB01.07.2011 10:082
    Súbor PDF108 KB23.04.2012 10:081
    Súbor PDF162 KB01.07.2011 10:081
    Súbor PDF120 KB07.04.2011 10:081
    Súbor PDF173 KB03.01.2011 09:081
    Súbor PDF160 KB03.01.2011 09:082
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF38 KB23.04.2012 10:051
    Súbor PDF35 KB14.06.2012 10:051
    Súbor PDF37 KB14.06.2012 10:051
    Súbor PDF36 KB23.04.2012 10:051
    Súbor PDF189 KB06.09.2012 10:051
    Súbor PDF106 KB14.06.2012 10:051
    Súbor PDF94 KB27.02.2012 09:051
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF164 KB04.02.2013 09:051
    Súbor PDF134 KB30.09.2013 10:051
    Súbor PDF283 KB05.07.2019 08:581
    Súbor PDF66 KB17.06.2013 10:051
    Súbor PDF264 KB22.11.2013 09:051
   • 2014
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF169 KB14.03.2014 09:101
    Súbor PDF448 KB28.02.2014 09:101
    Súbor PDF419 KB24.02.2014 09:101
    Súbor PDF208 KB05.03.2014 09:101
    Súbor PDF338 KB24.02.2014 09:101
    Súbor PDF145 KB19.06.2014 10:101
    Súbor PDF158 KB30.12.2014 09:101
    Súbor PDF107 KB05.05.2014 10:101
    Súbor PDF93 KB30.04.2014 10:101
    Súbor PDF339 KB11.12.2014 09:101
    Súbor PDF112 KB03.03.2014 09:101
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF100 KB22.04.2015 10:041
    Súbor PDF229 KB06.02.2015 09:101
    Súbor PDF293 KB11.02.2015 09:041
    Súbor PDF173 KB26.01.2015 09:101
    Súbor PDF173 KB26.01.2015 09:101
    Súbor PDF240 KB11.02.2015 09:101
    Súbor PDF93 KB10.04.2015 10:041
    Súbor PDF166 KB04.02.2015 09:101
    Súbor PDF92 KB22.04.2015 10:051
    Súbor PDF139 KB26.01.2015 09:101
    Súbor PDF175 KB31.12.2015 09:051
    Súbor PDF235 KB31.12.2015 09:051
    Súbor PDF141 KB27.02.2015 09:101
    Súbor PDF343 KB04.11.2015 09:051
    Súbor PDF222 KB25.05.2015 10:051
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF235 KB30.12.2016 09:081
    Súbor PDF175 KB30.12.2016 09:081
    Súbor PDF201 KB29.01.2016 09:081
    Súbor PDF394 KB29.01.2016 09:081
    Súbor PDF232 KB29.01.2016 09:081
    Súbor PDF234 KB29.01.2016 09:081
    Súbor PDF233 KB29.01.2016 09:081
    Súbor PDF213 KB29.03.2016 10:081
    Súbor PDF228 KB29.01.2016 09:081
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF233 KB20.12.2017 09:052
    Súbor PDF233 KB31.01.2017 09:081
    Súbor PDF235 KB31.01.2017 09:081
    Súbor PDF233 KB31.01.2017 09:081
    Súbor PDF202 KB31.01.2017 09:081
    Súbor PDF228 KB31.01.2017 09:081
    Súbor PDF147 KB15.08.2017 10:041
    Súbor PDF168 KB26.07.2017 10:041
    Súbor PDF183 KB19.07.2017 10:041
    Súbor PDF235 KB22.05.2019 10:081
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF420 KB08.11.2017 09:041
    Súbor PDF49 KB28.12.2017 09:041
    Súbor PDF101 KB31.12.2018 09:342
    Súbor PDF122 KB03.08.2018 10:041
    Súbor PDF108 KB03.01.2018 09:041
    Súbor PDF647 KB03.01.2018 09:041
    Súbor PDF261 KB25.07.2018 10:041
    Súbor PDF503 KB26.11.2018 09:041
    Súbor PDF390 KB30.01.2018 09:041
    Súbor PDF329 KB03.01.2018 09:041
    Súbor PDF190 KB22.01.2018 09:041
    Súbor PDF360 KB31.01.2018 09:041
    Súbor PDF115 KB31.01.2018 09:101
    Súbor PDF114 KB19.11.2018 09:081
    Súbor PDF254 KB26.11.2018 09:041
    Súbor PDF429 KB05.12.2018 09:041
    Súbor PDF115 KB15.10.2018 10:081
    Súbor PDF385 KB31.08.2018 10:041
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF120 KB03.05.2019 10:261
    Súbor PDF183 KB28.02.2019 09:041
    Súbor PDF276 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF136 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF272 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF274 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF272 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF237 KB15.01.2019 09:041
    Súbor PDF123 KB12.06.2019 10:561
    Súbor PDF218 KB11.01.2019 09:041
    Súbor PDF283 KB06.03.2019 09:041
   • 2020
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF140 KB10.12.2020 08:521
    Súbor PDF189 KB10.12.2020 08:521
    Súbor PDF326 KB18.09.2020 09:132
    Súbor PDF343 KB31.01.2020 11:005
    Súbor PDF342 KB31.01.2020 11:008
    Súbor PDF293 KB31.01.2020 11:007
    Súbor PDF252 KB31.01.2020 11:004
    Súbor PDF284 KB31.01.2020 11:003
    Súbor PDF859 KB31.01.2020 11:0115
    Súbor PDF455 KB18.09.2020 08:522
    Súbor PDF110 KB06.11.2020 11:273
    Súbor PDF318 KB18.09.2020 09:161
    Súbor PDF262 KB02.01.2020 02:363
   • 2021
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF101 KB31.12.2020 09:041
    Súbor PDF347 KB20.01.2021 08:524
    Súbor PDF524 KB20.01.2021 08:523
    Súbor PDF116 KB25.01.2021 08:523
    Súbor PDF118 KB25.01.2021 08:521
  • Súhrnné správy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF172 KB01.07.2011 10:051
    Súbor PDF171 KB03.10.2011 10:051
     
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF171 KB02.07.2012 10:061
    Súbor PDF172 KB02.01.2013 09:061
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF25 KB01.04.2014 10:071
    Súbor PDF23 KB30.06.2014 10:071
    Súbor PDF25 KB01.10.2014 10:071
    Súbor PDF26 KB01.01.2015 09:071
   • 2014
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF195 KB02.10.2015 10:061
    Súbor PDF198 KB05.01.2016 09:061
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF199 KB01.04.2016 10:061
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF133 KB16.05.2017 10:071
    Súbor PDF182 KB03.07.2017 10:072
    Súbor PDF194 KB02.10.2017 10:071
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF123 KB07.04.2018 10:071
    Súbor PDF34 KB02.07.2018 10:041
    Súbor PDF125 KB01.10.2018 10:071
    Súbor PDF34 KB02.07.2018 10:041
    Súbor PDF132 KB01.10.2018 10:071
    Súbor PDF56 KB10.01.2019 02:251
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF68 KB11.04.2019 03:252
    Súbor PDF65 KB04.07.2019 03:252
    Súbor PDF66 KB04.07.2019 03:252
    Súbor PDF64 KB16.10.2019 02:182
    Súbor PDF60 KB16.10.2019 02:182
    Súbor PDF70 KB16.10.2019 02:182
    Súbor PDF69 KB16.01.2020 02:183
  • Výročné správy
   Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
   Súbor PDF2081 KB31.03.2017 02:493
   Súbor PDF3460 KB26.03.2018 11:374
   Súbor PDF3620 KB28.03.2019 09:545
   Súbor PDF3837 KB02.07.2020 02:4417
    
  • Faktúry
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
     
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF67 KB31.01.2019 11:281
    Súbor PDF69 KB28.02.2019 11:281
    Súbor PDF72 KB31.03.2019 11:281
    Súbor PDF82 KB30.04.2019 11:281
    Súbor PDF76 KB31.05.2019 11:281
    Súbor PDF73 KB30.06.2019 11:281
    Súbor PDF79 KB08.08.2019 09:091
    Súbor PDF71 KB30.08.2019 02:321
    Súbor PDF75 KB30.09.2019 04:051
    Súbor PDF78 KB31.10.2019 07:261
    Súbor PDF66 KB02.12.2019 10:571
    Súbor PDF82 KB13.01.2020 02:311
     
   • 2020
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF70 KB03.02.2020 10:311
    Súbor PDF69 KB03.03.2020 10:471
    Súbor PDF72 KB02.04.2020 11:451
    Súbor PDF69 KB04.05.2020 02:151
    Súbor PDF87 KB01.06.2020 03:511
    Súbor PDF57 KB04.08.2020 03:431
    Súbor PDF61 KB04.08.2020 03:381
    Súbor PDF95 KB02.09.2020 10:321
    Súbor PDF96 KB06.10.2020 06:331
    Súbor PDF103 KB05.11.2020 09:351
    Súbor PDF88 KB10.12.2020 11:022
    Súbor PDF106 KB05.02.2021 12:121
     
   • 2021
    Názov súboruVeľkosťDátum zverejneniaHits
    Súbor PDF93 KB15.02.2021 09:274
    Súbor PDF116 KB11.03.2021 03:033
    Súbor PDF107 KB20.04.2021 10:132
    Súbor PDF100 KB10.05.2021 06:481
    Súbor PDF58 KB14.06.2021 01:481
     
  • Covid 19
  • Vízia
 • Ochrana súkromia

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy 05361, IČO: 35581654,
  Register neziskových organizácií, Okresný úrad Košice OVVS/31/2005, (ďalej len 'Social.Trans, n.o.')

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Social.Trans, n.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

  Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

  Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

  Spoločnosť Social.Trans, n.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

   

  Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii ».Web a Cookies ».

  Informácie o ochrane údajov pre akcionárov, spoločníkov a štatutárnych orgánov nájdete v sekcii Akcionári, spoločníci a štatutárne orgány ».

  Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu direktor@socialtrans.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Social.Trans, n.o..


Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Mgr. Pavol Maliňák
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj