Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Social.Trans, n.o. na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Social. Trans, n. o.
Sídlo: Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
Telefón: 053/4298865
e-mail: direktor@socialtrans.sk
 • Základné
 • Povinne zverejňované

  Povinne zverejňované

  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v DSS
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEON-DSS-2014.pdf57 KB27.02.20158
   Súbor PDFEON-DSS-2015.pdf444 KB29.02.20161
   Súbor PDFEON-DSS-2016.pdf84 KB28.02.20171
   Súbor PDFEON-DSS-2017.pdf438 KB28.02.20181
   Súbor PDFEON-DSS-2018.pdf89 KB28.02.20191
   Súbor PDFEON-DSS-2019.pdf75 KB28.02.20201
  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v ZPB
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEON-ZPB-2014.pdf57 KB28.02.20151
   Súbor PDFEON-ZPB-2015.pdf443 KB28.02.20161
   Súbor PDFEON-ZPB-2016.pdf85 KB28.02.20171
   Súbor PDFEON-ZPB-2017.pdf439 KB28.02.20181
   Súbor PDFEON-ZPB-2018.pdf88 KB28.02.20191
   Súbor PDFEON-ZPB-2019.pdf75 KB28.02.20201
  • Žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEvidencia žiadostí o poskytnutie služby v DSS.pdf42 KB21.08.20201
   Súbor PDFEvidencia žiadostí o poskytnutie služby v ZPB.pdf91 KB07.05.20191
  • Zmluvy
  • Súhrnné správy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2011.pdf172 KB01.07.20111
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2011.pdf171 KB03.10.20111
     
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2012.pdf171 KB02.07.20121
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2012.pdf172 KB02.01.20131
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2014.pdf25 KB01.04.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2014.pdf23 KB30.06.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2014.pdf25 KB01.10.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 4-2014.pdf26 KB01.01.20151
   • 2014
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2015.pdf195 KB02.10.20151
    Súbor PDFSúhrnná správa 4-2015.pdf198 KB05.01.20161
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2016.pdf199 KB01.04.20161
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2017.pdf133 KB16.05.20171
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2017.pdf182 KB03.07.20171
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2017.pdf194 KB02.10.20171
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2018.pdf123 KB07.04.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa bez EKS 2-2018.pdf34 KB02.07.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa bez EKS 3-2018.pdf125 KB01.10.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa EKS 2-2018.pdf34 KB02.07.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa EKS 3-2018.pdf132 KB01.10.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa IV. 2018.pdf56 KB10.01.20191
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa I. 2019.pdf68 KB11.04.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa II. 2019 EKS.pdf65 KB04.07.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa II. 2019.pdf66 KB04.07.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa III. 2019 EKS.pdf64 KB16.10.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa III. 2019 paragraf 10.pdf60 KB16.10.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa III. 2019 ZsNH.pdf70 KB16.10.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa IV. 2019 ZsNH.pdf69 KB16.01.20201
  • Výročné správy
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFvýročná správa za rok 2016.pdf2081 KB31.03.20171
   Súbor PDFVýročná správa za rok 2017.pdf3460 KB26.03.20181
   Súbor PDFVýročná správa za rok 2018.pdf3620 KB28.03.20191
   Súbor PDFVýročná správa za rok 2019.pdf3837 KB02.07.20201
    
  • Faktúry
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
     
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDF01-2019.pdf67 KB31.01.20191
    Súbor PDF02-2019.pdf69 KB28.02.20191
    Súbor PDF03-2019.pdf72 KB31.03.20191
    Súbor PDF04-2019.pdf82 KB30.04.20191
    Súbor PDF05-2019.pdf76 KB31.05.20191
    Súbor PDF06-2019.pdf73 KB30.06.20191
    Súbor PDF07-2019.pdf79 KB08.08.20191
    Súbor PDF08-2019.pdf71 KB30.08.20191
    Súbor PDF09-2019.pdf75 KB30.09.20191
    Súbor PDF10-2019.pdf78 KB31.10.20191
    Súbor PDF11-2019.pdf66 KB02.12.20191
    Súbor PDF12-2019.pdf82 KB13.01.20201
     
   • 2020
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDF01-2020.pdf70 KB03.02.20201
    Súbor PDF02-2020.pdf69 KB03.03.20201
    Súbor PDF03-2020.pdf72 KB02.04.20201
    Súbor PDF04-2020.pdf69 KB04.05.20201
    Súbor PDF05-2020.pdf87 KB01.06.20201
    Súbor PDF06-2020.pdf57 KB04.08.20201
    Súbor PDF07-2020.pdf61 KB04.08.20201
    Súbor PDF08-2020.pdf95 KB02.09.20201
    Súbor PDF09-2020.pdf96 KB06.10.20201
    Súbor PDF10-2020.pdf103 KB05.11.20201
    Súbor PDF11-2020.pdf88 KB10.12.20201
     
  • Covid 19
  • Vízia
 • Ochrana súkromia

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy 05361, IČO: 35581654,
  Register neziskových organizácií, Okresný úrad Košice OVVS/31/2005, (ďalej len 'Social.Trans, n.o.')

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Social.Trans, n.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

  Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

  Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

  Spoločnosť Social.Trans, n.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Social.Trans, n.o..

   

  Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii ».Web a Cookies ».

  Informácie o ochrane údajov pre akcionárov, spoločníkov a štatutárnych orgánov nájdete v sekcii Akcionári, spoločníci a štatutárne orgány ».

  Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu direktor@socialtrans.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Social.Trans, n.o..


Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Mgr. Pavol Maliňák
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj