Projekty

Každodennú existenciu, priebežný progres, ani dlhodobé ciele si nedokážeme predstaviť bez premysleného plánovania. Vďaka modernému a efektívnemu manažmentu nášho zariadenia sa vytvorili rutiny denných postupov, krátkodobých i dlhodobých projektov.

Napriek tomu, že moné z nich sú striktne dané legislatívou a súvisiacimi predpismi, existuje stále priestor na osobný prístup k ich plneniu, optimalizácii a zvyšovaniu efektivity.

Hlavne krátkodobé a dlhodobé projekty sú oblasťou, v ktorej sa ponúka možnosť realizovať aj naozaj novátorské myšlienky a využívať pritom podporu sponzorov, štátu a externých podporných zdrojov.

Krátkodobé projekty reagujú hlavne na skvalitnenie materiálneho vybavenia pre každodennú prácu s klientmi, pre zavádzanie inovačných metód, zefektívnenie pracovnej terapie, arteterapie a záujmových činností klientov, ale aj finančne menej náročné skvalitňovanie samotného zariadenia, technických pomôcok a pod.

Dlhodobé projekty sledujú vytváranie podmienok pre napĺňanie globálnych cieľov a zahrnujú akcie, ktoré si vyžadujú dlhodobé a finančne náročne aktivity - výstavba zariadení podporovaného bývania (ZPB), doplnkových objektov (skladovacie priestory, dielne, priestory pre pracovnú terapiu, relaxačné aktivity a pod.).


Ďalší obsah
Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Ing. Pribičko Ľuboslav
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj