Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)

v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

Cookies

Ak navštívite túto stánku, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie údajov už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies sa môžu využívať na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Pravidlá používania cookies

Táto stránka je postavená na CMSimple_XH. Okrem základných funkcií môže byť v budúcnosti doplnená oďalšie funkcie (pluginy), ktoré okrem prevádzkových cookies môžu zhromažďovať aj ďalšie informácie, ak dobrovoľne vyjadríte výslovný súhlas po obznámení sa s nasledujúcimi pravidlami. Týka sa to využívania služieb stránky (formuláre, registrácie, blogy, diskusné fóra, chaty a pod.).

Právny základ spracúvania

Ak stránka zaznamenáva identifikačné údaje osoby návštevníka webového prostredia, jedná sa o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musí vlastník stránky disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, je oprávnený záujem prevádzkovateľa ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom stránky vrátane priamej reklamy.

Aké informácie môžu stránky vyhodnocovať?


Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel sa využívajú cookies


Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou:

Ich zakázaním sa nedá zaručiť plná funkčnosť navštívenej stránky.

Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť - všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia iba na to, aby bolo možné prevádzku webových stránok optimalizovať a vedieť, čo používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola napr. reklama efektívna.

S ich pomocou:

Ich zakázaním nemožno zaručiť plnú funkčnosť stránky.

Funkčné cookies - slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätaniu nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou:

Reklamné cookies - sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony "Páči sa mi to" a "Zdielať". Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili webové prevádzkovateľa stránky.

S ich pomocou:

Ďalšie osobné údaje - meno, priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailové adresy a ďalšie údaje podľa povahy poskytovanej služby. Poskytnutím týchto údajov dávate automaticky súhlas s ich uchovaním a spracovaním. Tieto údaje sú uchovávané v šifrovanom tvare a/alebo v súboroch bežne dostupných iba správcovi stránky.

S ich pomocou:

Aké údaje o Vás môže stránka vyhodnocovať?

V prostredí webovej stránky nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako dlho sa budú uchovávať údaje z prehliadania?

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v systémoch stránok. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu


V prípade ak sa spracúvajú vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na kontaktných miestach prevádzkovateľa alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje


Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite e-mail na kontaktnú mailovú alebo korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa.

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do niektorých internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.
Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:


Vaše údaje sa neprenášajú do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že je pre nás samozrejmosťou maximálna ochrana a mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení/zrušení akejkoľvek Vašej registrácie u nás. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli (napr. sprostredkovanie služby, rady, asistencie u iného poskytovateľa).

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Užitočné linky: