Projekt "Krištof"

Cieľom projektu je sociálny podnik, ktorý podniká za účelom naplňovania sociálneho cieľa zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Sociálna firma usiluje o sociálnu a ekonomickú integráciu znevýhodnených osôb tým, že sa ich snaží zapojiť do bežného života.

Investorom a zároveň susedom z východnej strany je Social Trans n.o. (Domov sociálnych služieb) zo západnej strany nezastavaná parcela a zo severnej strany je pôvodný ovocný sad momentálne nevyužívaný. Z južnej strany je prístup na parcelu, kde vedie cesta II. triedy a všetky potrebné inžinierske siete.

„Chceme, aby sa samotný priestor plný rastlín, vtáctva, svetla stal nástrojom oddychu pocestných s možnosťou stravovania."

« Na začiatok
3d-Pohľad 1
3d-Pohľad 2
3d-Pohľad 3
3d-Pohľad 4
Funkčno-prevádzkové vzťahy
Južný pohľad
Pôdorys
Rez A-A
Rez B-B
Severný pohľad
Situácia
Východný pohľad
Zapadný pohľad

Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Ing. Pribičko Ľuboslav
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj